Urenregistratie of kostenplaatsregistratie: inzicht in jullie kosten dankzij exacte cijfers over arbeidstijd

Ben je op zoek naar informatie over de reële personeelskost per kostenplaats? Hebben jullie met het Nieuwe Werken behoefte aan meer inzicht in de tijdsbesteding van jullie medewerkers nu ze niet meer altijd op kantoor werken? Wil je weten hoeveel werkuren jullie medewerkers op een werkorder of project hebben gepresteerd?  Willen jullie inzicht in de progressie van een project of werkorder? Wil je de arbeidskost van een project kennen om een nacalculatie te doen? Ben je verplicht om de uren te verantwoorden die jullie op een gesubsidieerd project uitvoeren? Dan is prime Cost, onze software voor urenregistratie, ideaal voor jullie.

Inzicht in de tijdsbesteding van jullie medewerkers met prime Cost

Met prime Cost kunt je de arbeidsuren van jullie medewerkers registreren met de bedoeling de kost ervan in kaart te brengen. Je kunt de werkuren van jullie medewerkers verdelen:

 • Per kostenplaats
 • Over projecten en taken
 • Per klant en activiteiten
 • Over werkorders en bewerkingsstappen

Zo krijg je via prime Cost input voor:

 • Headcount
 • Nacalculatie van projecten of orders
 • Facturatie van projecten of orders
 • De progressie in projecten of werkorders
 • Verantwoording van uren tegenover sponsors van gesubsidieerde projecten
 • Inzicht in de tijdsbesteding van medewerkers ook als ze niet altijd op kantoor zijn

Jullie kunnen de resultaten van de uurregistratie verwerken in draaitabellen die rechtstreeks vanuit prime Cost kan opstarten. Zowel de gegevens als de lay-out van de draaitabellen kun je vastleggen in prime Cost, zodat jullie de data niet eerst naar Excel hoeft te exporteren vooraleer jullie er mee aan de slag kan. De resultaten van prime Cost zijn in de vorm van exports en views op de database eveneens voor andere applicaties toegankelijk.

Zo weten jullie precies hoeveel arbeidstijd er naar een project, taak of werkorder is gegaan of hoe de verdeling van de personeelskost per kostenplaats is. Daardoor helpt prime Cost jullie elke dag opnieuw bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

 

 • Tijdregistratie

Daarnaast is het mogelijk om deze software voor urenregistratie naadloos te integreren in prime Time, onze software voor tijdregistratie. Dit brengt de nodige tijdsbesparing met zich mee. Door de vergelijking van de verantwoorde uren met de geregistreerde werktijden verhoogt de datakwaliteit. Op deze manier zullen jullie medewerkers, indien je dat wenst, niet meer of minder uren kunnen verantwoorden dan ze gewerkt hebben.

Bovendien hoeven medewerkers hun afwezigheden niet meer te verantwoorden. Eens de afwezigheid in prime Time bekend is, zal ze doorstromen naar de urenregistratie, bijvoorbeeld naar de timesheets.

 • Personeelsplanning

Verder kunnen jullie prime Cost nog koppelen aan prime Plan, onze software voor personeelsplanning. Dit biedt de mogelijkheid om de werktijd van productiemedewerkers te verdelen over de machines, lijnen of afdelingen waarop ze gewerkt hebben. De input van deze verdeling gebeurt vanuit prime Plan. Op deze manier verkrijgt men informatie voor headcount of voor nacalculatie van productieactiviteiten.

 • prime Plan

  Een optimale planning is onderhevig aan veel factoren.

 • prime Mobile

  Mobiele tijdregistratietool onmisbaar voor een moderne en flexibele werkomgeving

 • prime Time

  prime Time zorgt voor comfort, efficiëntie, tijdswinst en duidelijkheid in de HR-afdeling

to top
close