Privacybeleid

De bescherming van uw gegevens heeft bij ons prioriteit

Primion Benelux nv, lid van primion Technology GmbH is blij met uw belangstelling voor onze onderneming, onze producten en onze diensten. We willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website ook veilig voelt wat de bescherming van uw persoonlijke gegevens betreft. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Het naleven van de relevante bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, met name de Europese wet voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) is voor ons vanzelfsprekend.
Met onze privacyverklaring willen wij u hierna duidelijk maken, welke persoonlijke gegevens over u wij bij het gebruik van onze website verzamelen en hoe wij deze gegevens bewerken.

1.  Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens

a)  Wat zijn persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens bestaan uit informatie die naar een persoon kunnen worden herleid en waarmee identificatie van deze persoon mogelijk is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Informatie die niet of met een onevenredig grote inspanning tot een persoon kan worden herleid, valt hier niet onder.

b)  Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens
Onze website is toegankelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien er op bepaalde pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit altijd  op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.
Bij het gebruik van ons contactformulier en voor onze newsletter worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt.

aa)  Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, informatie opvraagt of een afspraak maakt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u door opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele vragen. 

bb)  Newsletter
Wanneer u via het op de website onze nieuwsbrief aanvraagtaangeboden prime News wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres en gegevens van u nodig alsmede gegevens, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en toestemt in het toezenden van de newsletter. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie.

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de newsletter kunt u altijd weer intrekken via de link "Uitschrijven" in de newsletter.

cc)  Solliciteren
Bij het solliciteren of opvragen van vacatures kan het gebeuren dat u ons informatie over uzelf verschaft, bijvoorbeeld een curriculum vitae. Deze informatie kan binnen de onderneming primion Technology AG, een dochteronderneming en gelieerde ondernemingen voor de evaluatie van uw sollicitatie worden gebruikt. Wij slaan uw gegevens op voor toekomstig gebruik, tenzij u ons daarover andere instructies geeft.

dd)  Inloggedeelte
Wanneer u ons inloggedeelte gebruikt, slaan wij een gebruikersprofiel op om u als geregistreerde gebruiker te kunnen identificeren. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de in het inloggedeelte aangeboden diensten te kunnen leveren. U kunt uw registratie en daarmee het gebruikersprofiel altijd weer verwijderen met de daarvoor aangeboden functie. Als alternatief kunt u ons een e-mail zenden aan: info@remove-this.get.be

2.  Informatie over uw computer, cookies

a)  Server-log-files
Tijdens een bezoek aan onze website wordt door het systeem informatie in zogenaamde server-log files verzameld en opgeslagen, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype/ browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referal URL
  • hostname van de computer die verbinding maakt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet tot bepaalde personen te herleiden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden het recht om deze gegevens achteraf te controleren als we onwettig gebruik vermoeden.

b)  Cookies
De website gebruikt deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde "sessiecookies". Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies individueel toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert, helemaal uitsluit of het verwijderen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeert.

c)  Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd is, zal uw IP-adres van de gebruikers door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies door een passende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren:

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert:

Links naar websites van derden

Wij linken naar websites van andere, niet aan ons gelieerde partijen (derden). Wij wijzen u erop, dat wij er geen invloed op hebben welke gegevens door deze aanbieders mogelijk worden verzameld en verwerkt wanneer u op deze links klikt. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op het verzamelen en verwerken van gegevens door derden, kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door deze derden de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Informatie over uw gegevens en het wijzigen en verwijderen ervan

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen, alsmede het recht op correctie, blokkeren en verwijderen van deze gegevens. Hierover, en voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het hieronder (punt 9) opgegeven adres.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Onze richtlijnen voor de beschermingen van uw persoonlijke gegevens zullen wij van tijd tot tijd bewerken, wegens veranderende techniek of aangepaste randvoorwaarden. Wij adviseren u daarom regelmatig de wijzigingen op deze website te bekijken.

Verantwoordelijke partij 

De verantwoordelijke partij volgens het recht op gegevensbescherming is:

primion Technology GmbH
Steinbeisstr. 2-5
72510 Stetten am kalten Markt
Duitsland

Verwijderen, corrigeren, blokkeren van uw gegevens

Wij verzoeken u uw verzoek te richten aan datenschutz@remove-this.primion.eu.

to top
close