Healthcare en Zorgverlening

Zorg gaat om mensen. Om patiënten, hulpverleners, wetenschappers, verplegers, chirurgen en iedereen die deze levensbelangrijke tak in de maatschappij draaiende houdt. Zorgverlening is onmisbaar, en daarom is een stabiele partner voor de zorg ook cruciaal. Wij leveren tijdregistratie-, urenregistratie- en planningssoftware voor medewerkers in de zorg. Wanneer elke minuut telt en onnodige rompslomp rondom planning of andere personele zaken zo min mogelijk tijd moet kosten, biedt primion Benelux de benodigdheden om deze talentvolle, betrokken mensen op de juiste plaats te krijgen.

Safety first op de First Aid
We kunnen het niet genoeg onderstrepen: veiligheid is in de zorg een groot goed. We voorzien in toegangscontrole voor ziekenhuizen of andere zorginstellingen, en regelen desgewenst het security management. Een onderdeel daarvan is de toegang tot gebouwen en terreinen. Voor een uiterst zorgvuldig deurbeleid in de zorg is het van groot belang dat de toegangscontrole in orde is. Hierin is primion Benelux gespecialiseerd. Alleen met de juiste toegangscode, ‘druppel’, pasjes of QR-code heeft een persoon toegang tot een vleugel in het ziekenhuis, een medicijnenmagazijn of een kantoor.

Openheid
Iedereen heeft recht op zorg. Maar ook iedereen heeft recht op veiligheid. En daarom implementeert primion Benelux op regelmatige basis de systemen om bezoekersregistratie te kunnen regelen. Om zo de veiligheid van medewerkers en andere aanwezigen te kunnen bekrachtigen.

Voel je thuis in veiligheid
Ook woonzorgcentra (WZC) hebben we onder onze hoede. We zorgen voor een veilige leefomgeving voor de bewoners, maar geven hen ook een écht thuisgevoel. Warm, maar ook geborgen en veilig.

Nieuwe medicijnen
Een ander onderdeel van de gezondheidszorgsector is de farmaceutische industrie. Die kent, vanzelfsprekend, ook een grote verantwoordelijkheid richting klanten en patiënten bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Wij verzorgen de beveiliging van gebouwen en terreinen en garanderen een veilige werkplek, met een verantwoorde toegangscontrole en een op en top beveiliging. Tijd- en toegangsregistratie: wij zorgen ervoor!

to top
close

Contacteer ons