Milestones

Met primion Benelux kies je voor een partner die blijft investeren in oplossingen voor de Benelux-markt. Bovendien werken we samen met de primion group aan innoverende en sluitende security-oplossingen.

De synergie gaat verder dan oplossingen en een slogan. Samen met alle bedrijven van de primion group hebben wij een missie en een visie uitgewerkt, aangevuld met waarden die wij willen nastreven. Dit overigens helemaal in lijn met de huidige missie en visie van primion Benelux.

Visie: To be a global organization with a unique and easy to customize solution, being our customers partner of choice and a benchmark in innovation and as employer.

Wij ontzorgen je met onze oplossingen door ondersteunende processen, zoals het beheer van werktijd en je bedrijfsbeveiliging optimaal inregelen. Zo kun je je concentreren op je belangrijkste activiteit: je onderneming zélf!

Missie: We create integrated solutions for access control, time management and security, providing exceptional protection and efficiency to our customers.

Wij bouwen de beste oplossingen en diensten om je te verzekeren van de meest betrouwbare processen.

Deze toekomstvisie werd de raad van bestuur van de Primion group ondertekend. Op die manier werken we verder aan een stevige basis om niet alleen voor onze medewerkers maar vooral ook voor jou, onze klant, in de toekomst de beste oplossing en de meest efficiënte service te verzekeren.

to top
close