Kritieke infrastructuren

Beveiliging is zo streng als je het zelf wilt, en ook bij vitale organisaties is primion Benelux de juiste keuze. Hoe ver je wilt gaan in veiligheid, bepaal je helemaal zelf. Deze zogenaamde kritieke infrastructuren verdienen extra aandacht als het gaat om de veiligheid van onze maatschappij. Daar zijn we ons bewust van. Denk bijvoorbeeld aan voedselleveranciers of energiebedrijven.

Stappenplan
Eerst verzorgen we een risicoanalyse, waarin we inventariseren wat voor gevaren door menselijk toedoen kunnen ontstaan. Die bestaat uit een bedrijfsanalyse en een dreigingsanalyse. De bedrijfsanalyse gaat in op de kenmerken van het bedrijf, in elk geval de fysieke locatie en eventueel ook de plaats in de keten, het type product en de klanten.

Dreigingsanalyse
De dreigingsanalyse gaat uit van het vaststellen van mogelijke dadertypes, met daarbij scenario's per dader waarin mogelijke gevaren (om bijvoorbeeld producten te besmetten) zijn beschreven. Dan wordt gekeken of het bedrijf zich voldoende heeft gewapend tegen de bedreigingen die uit de bedrijfs- en dreigingsanalyse naar voren zijn gekomen. Vervolgens kunnen, waar nodig, aanvullende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Denk aan verschillende zones, zodat er een toegangscontrole geldt tot terreinen, gebouwen en andere ruimtes. Of denk aan de invoering van een identificatie- en registratiesysteem van bezoekers en leveranciers. En ook de juiste tijdregistratie voor medewerkers is benodigd. Primion Benelux biedt hiervoor de hardware en software.

Safety first
We kunnen de beveiliging bijstaan in security management tot het daadwerkelijk installeren van hekken, bewakingscamera's, branddetectoren, slagbomen en andere hardware. Of toegangsbadges met of zonder (tijdelijke) QR-codes, om de bezoekersregistratie vorm te geven, tot infrastructurele aanpassingen… Daarnaast kunnen we ook voorzien in onderhoud, opleidingen, voorlichting en alle andere soorten van ondersteuning.

 

Wat je bedrijf ook nodig heeft, primion Benelux levert de juiste hardware, software en diensten. We gaan ervoor!

to top
close

Contacteer ons