Gevolgen afschaffing ziektebriefje voor 1 dag

Onlangs schafte de federale regering het medisch attest (‘ziektebriefje’) af voor wie maar één dag afwezig is wegens ziekte. Een werknemer zal die maatregel tot drie keer per jaar kunnen inroepen. Voor jouw hr-administratie betekent dit geen grote verandering. Ook voor deze nieuwe regel biedt de attestenmodule van primion Benelux namelijk een uitkomst.

Geen ziektebriefje meer voor 1 dag?

Tijdens de begrotingsonderhandelingen bereikte de regering een akkoord over de afschaffing van het medisch attest voor één dag. In kmo’s met minder dan vijftig werknemers blijft het ziektebriefje vanaf de eerste dag ziekte wel nog mogelijk. Ook wie vaker afwezig is dan drie keer één dag, heeft een ziektebriefje nodig. Met de afschaffing van het briefje voor één dag wil de regering artsen meer tijd geven om hun andere patiënten te begeleiden.

De situatie vandaag

De huidige manier van werken, met ziektebriefje, blijft ook behouden bij langdurige ziekte. Concreet meldt een medewerker zich ziek en zet de hr-manager of teamleader hem of haar op ‘ziek’. De attestenmodule van onze software prime Time creëert automatisch een herinnering, voor zowel de medewerker als de teamleader, dat er nog een medisch attest moet komen. Als de medewerker vervolgens het attest van de dokter in het systeem oplaadt, wordt dit opgeslagen en kan hr of de teamleader het attest overlopen en de bijhorende afwijking ‘afmelden’.

Zonder ziektebriefje

Is een medisch attest niet vereist? Dan kan de medewerker als hij zich ziekt meldt, aangeven dat hij van deze regeling gebruik wil maken. Je kan er ook voor kiezen om medewerkers de mogelijkheid te bieden zelf hun aanvragen te registreren in prime Time. De hr-manager of teamleader zet vervolgens de persoon op ‘ziek zonder attest’ of geeft zijn akkoord voor de ziekteaanvraag. De status ‘ziekte’ wordt dan meteen afgesloten. Onze software voorziet dat zo’n ziekteaanvraag zonder attest slechts mogelijk is voor drie aparte dagen.

Aparte ziektecode

Om dit mogelijk te maken voorzien wij in prime Time een aparte ziektecode, voor ziektedagen zonder verplicht attest. Ook maken we een teller aan die het aantal dagen dat iemand hier gebruik van maakt, bijhoudt. Deze teller is begrensd op drie dagen. Ten slotte is het via prime Time ook mogelijk om rapporten op te maken die laten zien wie van deze nieuwe regel gebruikmaakt en voor hoeveel dagen.

Contacteer ons

Wil je in jouw bedrijf ook gebruikmaken van deze dienst?
Neem dan contact met ons op.
Wij lichten je graag de mogelijkheden toe.

to top
close