Rouwverlof, wat zijn de regels?

De Belgische regering nam in 2021 een wet aan die het rouwverlof aanzienlijk uitbreidde, onlangs is er op Vlaams niveau een wijziging aangenomen voor personeel van de Vlaamse en lokale overheden.

De uitbreiding van het rouwverlof is bedoeld om werknemers te helpen bij het verwerken van hun verlies en om hen de tijd te geven die ze nodig hebben om te herstellen. Met de nieuwe wet hebben werknemers meer flexibiliteit bij het opnemen van hun verlof en hebben ze ook recht op verlof bij het overlijden van een pleegkind of pleegouder. Het rouwverlof kan worden opgenomen in één keer of in verschillende periodes van minimaal één dag.

De wet heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Werkgevers moeten zich houden aan de nieuwe regels voor rouwverlof en werknemers moeten weten wat hun rechten zijn. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de veranderingen en dat ze samenwerken om ervoor te zorgen dat het verlof op een passende manier wordt opgenomen en geïmplementeerd.

Key Takeaways

  • De Belgische regering wijzigde de wet in 2021, maar de Vlaamse overheid voerde in 2024 een bijkomende wijziging toe.
  • Werknemers hebben nu recht op tien dagen verlof om te rouwen, in plaats van de vorige drie dagen.

Wettelijke Basis voor Uitbreiding

De oude wetgeving

De oude wetgeving in België was geregeld in artikel 43 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Werknemers haddeh recht op drie dagen betaald rouwverlof bij het overlijden van hun echtgenoot, samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zus. Het rouwverlof moest worden opgenomen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis.

De huidige wetgeving

Op 27 juni 2021 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het rouwverlof uitbreidt naar tien dagen. Dit wetsvoorstel voorziet in de uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof. De wet is van kracht geworden op 25 juli 2021.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Werknemers hebben recht op tien dagen rouwverlof bij het overlijden van hun echtgenoot, samenwonende partner of kind. Dit is een uitbreiding van zeven extra dagen ten opzichte van de oude wetgeving.
  • De 10 dagen zijn betaald verlof, onder de vorm van klein verlet.
  • Werknemers kunnen de tien dagen rouwverlof opnemen binnen een periode van het jaar na het overlijden van de partner of het kind.
  • Werknemers kunnen ervoor kiezen om het rouwverlof in één keer op te nemen of om het te spreiden over meerdere periodes.

Deze uitbreiding van het rouwverlof is bedoeld om werknemers meer tijd te geven om te rouwen en om hen te ondersteunen bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

Uitbreiding op Vlaams niveau

Momenteel is de wetgeving van toepassing voor ouders wanneer hun kindje sterft na minstens 24 weken zwangerschap, daarvoor is het kind nog niet levensvatbaar en wordt het niet erkend. De Vlaamse overheid en lokale besturen gaan voor personeelsleden 2 dagen rouwverlof voorzien, indien de zwangerschap misloopt voor 24 weken.

Impact op Werknemers

Verbetering van Werknemer Welzijn

De uitbreiding van het rouwverlof heeft al een positieve impact op het welzijn van werknemers. Het verlies van een naaste is een zeer emotionele gebeurtenis en het is belangrijk dat werknemers voldoende tijd hebben om te rouwen en hun verlies te verwerken. Dankzij de uitbreiding van het rouwverlof hebben werknemers meer tijd om te rouwen en kunnen ze terugkeren naar hun werk wanneer ze er klaar voor zijn. Dit kan helpen om de stress en angst die gepaard gaat met het verlies van een naaste te verminderen en kan bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid.

Werk-Privé Balans

De uitbreiding van het rouwverlof kan ook een positieve invloed hebben op de werk-privé balans van werknemers. Wanneer werknemers voldoende tijd hebben om te rouwen en hun verlies te verwerken, kunnen ze zich beter concentreren op hun werk wanneer ze terugkeren. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit en betere prestaties op het werk. Bovendien kan het hebben van een goede werk-privé balans bijdragen aan het verminderen van stress en burn-out, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een betere algehele gezondheid en welzijn.

Al met al heeft de uitbreiding van het rouwverlof een positieve impact op het welzijn en de werk-privé balans van werknemers. Het biedt werknemers de tijd en ruimte die ze nodig hebben om te rouwen en hun verlies te verwerken, terwijl het ook kan bijdragen aan een hogere productiviteit en betere prestaties op het werk.

Veelgestelde vragen

Hoeveel dagen rouwverlof kan men krijgen bij het overlijden van een ouder?

Bij het overlijden van een ouder heeft een werknemer in België recht op drie dagen rouwverlof. Dit verlof wordt ook wel klein verlet genoemd. Het rouwverlof is bedoeld om de werknemer de gelegenheid te geven om te rouwen en de nodige praktische regelingen te treffen.

Wat zijn de regels omtrent rouwverlof voor het verlies van een grootouder?

Bij het overlijden van een grootouder heeft een werknemer geen recht op rouwverlof. Een grootouder wordt niet beschouwd als een persoon die met de werknemer verwant is in de zin van de wetgeving inzake klein verlet.

Op welke wijze wordt rouwverlof geregeld in België?

De regeling voor rouwverlof in België is vastgelegd in de wetgeving inzake klein verlet. Deze wetgeving bepaalt wie er recht heeft op rouwverlof en hoeveel dagen verlof er worden toegekend. Het rouwverlof is bedoeld om de werknemer de gelegenheid te geven om te rouwen en de nodige praktische regelingen te treffen.

Welke rechten heeft men bij rouwverlof voor het overlijden van een kind?

Sinds de uitbreiding van het rouwverlof in België in 2021 heeft een werknemer recht op tien dagen rouwverlof bij het overlijden van een kind. Dit geldt voor zowel biologische kinderen als pleegkinderen. Het rouwverlof is bedoeld om de werknemer de gelegenheid te geven om te rouwen en de nodige praktische regelingen te treffen.

Wat houdt klein verlet in bij het overlijden van ouders?

Klein verlet bij het overlijden van ouders houdt in dat een werknemer recht heeft op drie dagen rouwverlof. Dit verlof is bedoeld om de werknemer de gelegenheid te geven om te rouwen en de nodige praktische regelingen te treffen.

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van rouwverlof?

De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van rouwverlof. Dit geldt zowel voor het oude systeem van klein verlet als voor het nieuwe systeem van uitgebreid rouwverlof. De werkgever moet het loon van de werknemer tijdens het rouwverlof doorbetalen.

to top
close