Met prime Plan is een rooster méér dan een planning
Meer duidelijkheid voor medewerker én planner

Bij primion Benelux vinden we dat het plannen van medewerkers zo veel mogelijk ontzorgd moet worden. Zoals de Nederlandse Belastingdienst al jarenlang als slogan gebruikt: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. En dat is precies wat we bij primion Benelux ook voor ogen hebben. Daarom hebben we in de nieuwe versie van prime Plan weer extra opties meegenomen die het werk voor zowel de medewerker als de planner duidelijker, makkelijker… en misschien zelfs leuker maken!

Voor de medewerker of teamleider: werkplekinformatie beschikbaar in Dagresultaten
Allereerst kan de planning in prime Plan nu worden uitgebreid met handige notities. Onder het kopje Dagresultaten kunnen nu namelijk opmerkingen worden toegevoegd, die op alle relevante werkzaken betrekking kunnen hebben. Daarmee worden noodzakelijke personeelsmemo’s en andere mededelingen gecombineerd met iets wat alle medewerkers toch al bekijken: hun planning.

Wordt er op een bepaalde dag uitsluitend gewerkt aan één productsoort? Staat er die dag een nieuwe collega op de vloer, of zijn er andere belangrijke zaken aan de orde? In een handomdraai is het toegevoegd aan het dagrooster en zijn alle aanwezige medewerkers op de hoogte. Zo wordt het rooster meer dan alleen maar een planning: het is een effectief communicatiemiddel waarin relevante opmerkingen hun plek vinden.

Een voorbeeld is wanneer bijvoorbeeld nieuwe apparatuur of software in gebruik wordt genomen op de werkvloer, waarbij het van belang is dat minstens één medewerker op de hoogte is van de werking hiervan. Er kan dan worden aangegeven of een collega wel of niet instructies heeft ontvangen voor deze toevoeging, zodat er rekening mee kan worden gehouden.

De opmerkingen staan onderaan in het detailscherm, onder het nieuwe blok Werkplek. Hier staat vanaf nu een afkorting van de werkplek, een omschrijving ervan, het nummer van de desbetreffende werkplek en uiteraard de tijden waarop de medewerker wordt verwacht. Daaronder staat vetgedrukt en cursief wat de medewerker eventueel nog dient te weten voor die shift.

Voor de planner: vooraf automatisch ingevuld conceptrooster
Ook deze ontwikkeling binnen prime Plan is gericht op het gemakkelijker maken van de dagelijkse werkzaamheden. Het instellen van bezettingseisen bij planningen met een lange cyclus kan soms onoverzichtelijk worden. De nieuwe functie Theoretisch werkplan komt daarbij goed van pas. Door aan te klikken voor welke planning de bezettingseisen moeten worden ingesteld (bijvoorbeeld een 9-weken-cyclus), toont prime Plan automatisch de conceptplanning naast de cyclus van de bezettingseisen. Deze informatie maakt het plannen heel wat meer behapbaar.

Omdat het systeem deze instellingen opslaat bij de bezettingseis, zijn ze ook te zien wanneer een andere planner inlogt. Ook wanneer er achteraf nog iets veranderd moet worden aan de ingestelde bezettingseis, hoeft het Theoretisch werkplan niet opnieuw te worden geselecteerd.

Kortom: gemak dient de mens, en primion Benelux dient jouw bedrijf!

to top
close