Diverse verbeteringen in prime Time en prime Mobile

We blijven bij primion Benelux steeds verbeteringen aanbrengen in de prime Suite. Dit doen we aan de hand van ons eigen onderzoek, ontwikkelingen in de markt en technologie of feedback van onze klanten. We zijn daarom verheugd om te kunnen melden dat in de nieuwe versies van prime Time en prime Mobile diverse verbeteringen zijn doorgevoerd.

Nieuw: bijlage verplichten
Wanneer een medewerker een aanvraag of correctie wil doorgeven, heeft dat altijd een oorzaak. Van die oorzaak kan nu worden verplicht om een bijlage toe te voegen, zodat de aanvraag beter onderbouwd kan worden. Deze functie is vanuit prime Mobile nu ook toegevoegd in prime Time.

Betere onderbouwing
In eerste instantie waren de opties ‘bijlage toevoegen’ en ‘bijlage als vertrouwelijk markeren’ al actief. Nu is daar een extra functie aan toegevoegd: een bijlage verplichten. Dit betekent dat aanvragen of correcties niet meer zonder bijlage kunnen worden ingestuurd. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, zal de knop waarmee het bericht wordt ingediend, simpelweg niet verschijnen. Er moet dan een document worden toegevoegd waarop de aanvraag gebaseerd is. Op deze manier kunnen alleen onderbouwde aanvragen of correcties in behandeling worden genomen.

Bewijs
Een voorbeeld van de toegevoegde waarde van deze functionaliteit is wanneer een medewerker een afwezigheidsaanvraag doet voor een training of medische afspraak. In deze specifieke gevallen kan dan een document worden gevraagd, zoals een afspraakbevestiging of e-mail, zodat er altijd kan worden gerefereerd aan dit soort praktische ‘bewijsstukken’.

Deadline gehaald?
Daarnaast kan vanaf nu ook worden ingezien wanneer een bepaald document is toegevoegd als bijlage. Het tijdstip van de upload wordt zichtbaar. Dit kan van pas komen wanneer er een deadline aan de aanvraag hangt. De beheerder kan eenvoudig inzien of de afspraak binnen de gestelde tijdlijnen (en dus binnen de afgesproken kaders) is opgegeven.

Aanpassingen e-Blox - Verbeterde loonkoppelingen
Binnen prime Time hebben we heel wat verbeteringen doorgevoerd in onze loonkoppelingen. De meest gebruikte koppeling is de koppeling met e-Blox (SD-Worx). Via een nieuw pop-upvenster kun je vanaf nu een looncode historischinstellen. Zo hoef je niet alles handmatig in te vullen, maar kun je eenvoudigweg een nieuwe periode aanmaken waarin je instellingen voor die periode activeert. Hiermee blijft hetgeen er in het verleden is geaccordeerd hetzelfde en veranderd het enkel voor de toekomst.

Nauwkeuriger achter de komma
Ook is bij e-Blox de factor (de vermenigvuldiger) nauwkeuriger ingesteld: tot vier cijfers achter de komma in plaats van twee cijfers achter de komma. Dat geeft onder de streep, voor bijvoorbeeld vergoedingen die vaker voorkomen, een realistischer beeld. Bedragen worden op die manier minder ongegrond afgerond in iemands voor- of nadeel.

Percentages
Naar aanleiding van een gerichte vraag van één van onze klanten hebben we ook een percentageveld toegevoegd binnen de koppeling met e-Blox. Naast de waarde kunnen we indien nodig een percentage toepassen op de waarde. Wanneer je 100 invult, de standaardwaarde, zal er niets gebeuren, maar als je bijvoorbeeld 125 zou invullen, wordt de code verhoogd of verlaagd met het gevraagde percentage.

  • Aanpassingen ADP Frankrijk - Uitbreiding met applicatie Decidium
    De huidige loonkoppeling met Zadig (ADP Frankrijk) is uitgebreid voor een andere applicatie van ADP: Decidium.
     
  • Aanpassingen Attentia
    Voor koppelingen met Attentia hebben we een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot verschillen in ‘lege dagen’. Ook kan bij de voorspellingen worden aangegeven of een code als zodanig moet worden aangemerkt, of dat het meetelt als aanwezigheid of afwezigheid (bij een vergoeding is dit niet het geval).

 

Verbeteringen prime Mobile

Gedetailleerde dagblokken
In prime Mobile hebben we voor prime Plan ook updates doorgevoerd. Naast de dagroosterplanning is nu ook gedetailleerde blokinformatie zichtbaar. Het was al zichtbaar in prime Time, nu ook in prime Mobile.

Centraal beheer standaard verborgen
Verder een kleine, maar slimme aanpassing voor beheerders (bijvoorbeeld mensen van HR): in hun berichten zagen zij tot voorheen alle berichten van iedereen staan, ook als ze als ‘gebruiker’ waren ingelogd voor zichzelf. Nu kunnen ze deze berichten voor prime Mobile uitschakelen waardoor het overzicht veel makkelijker te behouden is.

We blijven dus continu verbeteren, aanpassen en toevoegen. En dat allemaal om het best denkbare platform te kunnen bieden!

Via ons zijn altijd de meest nieuwe releasenotes beschikbaar voor onze klanten. De inloggegevens vergeten? Geen probleem, neem even contact op met onze collega Diégo en hij bezorgt je een nieuwe login.

to top
close