Glijdende werkuren: een haalbare kaart met efficiënte tijdsregistratie

In heel wat bedrijven gelden er vandaag glijdende werkuren. Dat is handig voor de werknemers, maar voor de werkgever maakt het de zaken soms wat complexer. Toch kan het systeem, met de juiste software voor tijdsregistratie, een win-winsituatie betekenen voor beide partijen. 

Wat zijn glijdende werkuren?

Glijdende werkuren – officieel: ‘flexibele werktijden’ – is een systeem waarbij werknemers binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer hun werkdag begint en eindigt en wanneer ze pauze nemen. Zo mogen ze bijvoorbeeld op het werk arriveren tussen 7.30 u en 9.30 u en, na een werkdag van maximaal acht uren met middagpauze, terug naar huis gaan tussen 16.30 u en 18.30 u. In sommige bedrijven is het zelfs mogelijk om ’s morgens eerst enkele uren thuis te werken en pas daarna, als de ergste files voorbij zijn, naar kantoor te komen.

Glijdende werkuren werden voor het eerst geregeld met de Wet op werkbaar en wendbaar werk (de zogenaamde ‘Wet Peeters’) en zijn officieel mogelijk sinds 1 februari 2017. Let wel: de precieze toepassing van de glijdende uurroosters moeten de bedrijven zelf vastleggen in een cao of arbeidsreglement. De voorwaarden en modaliteiten kunnen dan ook verschillen van werkgever tot werkgever.

De voordelen van deze uren

Glijdende werkuren maken het werknemers mogelijk om hun werk en privéleven beter te combineren. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld makkelijker hun kinderen naar school brengen of kunnen sportieve werknemers ’s avonds iets vroeger stoppen om nog een rondje te gaan lopen.

Maar ook voor de werkgevers heeft het systeem van glijdende werkuren heel wat voordelen: 

  • De werknemers zijn meer tevreden, wat tot een hogere productiviteit leidt.
  • Het is een troef om nieuwe medewerkers mee aan te trekken.
  • Werkgevers kunnen flexibeler inspelen op de noden van klanten (het personeel efficiënt inzetten bij een wisselend werkvolume, etc.).

Glijdende werkuren efficiënt in kaart brengen

Cruciaal voor een geslaagde invoering van glijdende werkuren is een vlotte registratie van de gewerkte uren. Met prime Time van Primion Benelux beheren medewerkers hun werktijden via een badgelezer, via de selfservice of via prime Time mobiel. De teamleader heeft continu zicht op de reële werktijden.

Geïnteresseerd in onze oplossing voor tijdsregistratie? Neem snel contact op!

to top
close