Peter Pan actie

Uitgerekend op de hoogdag van Sinterklaas hebben we het ingezamelde speelgoed kunnen leveren aan het Peter Pan Huis.  Het was zeer fijn dat we een volle camionette met speelgoed hebben kunnen bij elkaar sprokkelen om te doneren aan dit mooi initiatief. Dank aan alle medewerkers die hun bijdrage hebben geleverd. Door jullie warme gift maken jullie het mogelijk dat vele kinderen toch nog een leuk cadeau kunnen krijgen van de Sint!


Wie zijn wij?

Peter Pan is een initiatief ten voordele van Antwerpse wijk- en buurtwerkingen. De werking bestaat uit drie grote delen die we hier graag even aan u voorstellen.

Speelgoed-actie

Ten eerste is er een gigantische speelgoedinzamelactie. Elk jaar verzamelen we oud speelgoed om te hergebruiken. Een gans jaar werken vrijwilligers zorgvuldig aan het opknappen, kuisen en repareren van alle stukken. Op een grote speelgoedmarkt wordt alle speelgoed verdeeld over een dertigtal Antwerpse wijk- en buurtwerkingen. Zo komt het terecht bij kinderen die anders weinig of niets zouden krijgen rond zes december.

Het speelgoed gaat zowel naar de organisaties die met kansarmen werken als naar de gezinnen zelf waar de Sint het hoogstpersoonlijk komt brengen. Reken maar dat dat voor veel kinderen het hoogtepunt van het jaar is.

Financiële steun

Het tweede deel van de Peter Pan actie bestaat uit financiële steun aan al deze wijkwerkingen en buurtverenigingen. Zo kunnen ze gezinnen steunen met renteloze leningen, kunnen ze schoolmateriaal aankopen of op een andere manier de armste in onze samenleving helpen.

Het zijn de verenigingen zelf die organiseren en hun prioriteiten bepalen. Peter Pan probeert het hen wat makkelijker te maken door voor wat financiële armslag te zorgen.

Sinterklaas-actie

Hoe komt Peter Pan nu aan zijn middelen? Dat is het derde deel van de actie. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan een grote sinterklaasactie. De Sint en zijn Pieten bezoeken scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, families en groepen. De inkomsten die we daarmee verwerven worden integraal besteed aan de projecten die we steunen. Tegelijk bezorgen we zo honderden kinderen een prachtig Sinterklaasfeest. De medewerkers doen ieder jaar weer vrijwillig mee omdat ze het graag doen maar vooral omdat ze weten dat ze op deze manier een klein beetje kunnen bijdragen aan steun voor de armste in de samenleving.

to top
close