Deze voordelen bereiken klanten met onze geïntegreerde security oplossingen

Meer veiligheid en meer gemak met prime WebAccess en prime Visit 

Veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk, maar hebben vaak ook een prijs. Hoe veiliger een bedrijf is, hoe meer regeltjes en hoe meer bureaucratische beslommeringen er vaak zijn, en hoe hoger de kosten aan apparatuur en mankracht zijn. Het kan ook anders, zegt Niels De Prins, consultant security. "In de praktijk blijkt het mogelijk om veiligheid en gemak te combineren." 

Als consultant security bij primion Benelux heeft Niels De Prins ruime ervaring met projecten waar de software van primion Benelux moet worden geïnstalleerd en afgestemd op de behoeften van de klant. Ervaringen die bijvoorbeeld bij bedrijven in de food sector van pas kunnen komen. Zeker bij de grotere bedrijven, waar geregeld vrachtwagens aan en af komen rijden. In zo'n situatie staat een bedrijf dat zijn toeleveranciers en andere partijen op het terrein wil ontvangen voor een dilemma. 

Aan de ene kant wil het zeker zijn dat de vrachtwagenchauffeurs en bezoekers die zich aanmelden werkelijk op het terrein thuishoren, en wil het voorkomen dat jan en alleman voorbij de slagboom of het toegangshek kunnen komen. Immers: onbevoegden kunnen kwaad in de zin hebben en kunnen enorme schade aanrichten, zeker bij kwetsbare bedrijven zoals die in de food sector alomtegenwoordig zijn. Aan de andere kant wil een bedrijf zijn gasten ook niet ophouden, en wil het vermijden dat er een enorme file ontstaat voor de toegang van het terrein doordat ze een hele procedure moeten doorlopen om binnen te komen. Veiligheid en gemak zijn dus strijdig.  

Of liever gezegd: lijken strijdig. Want het is voor een bedrijf best mogelijk om zich van een veilige toegangscontrole te verzekeren terwijl toeleveranciers en bezoekers vlot het terrein op kunnen. Een betere beveiliging kan in die zin bijdragen tot een efficiënter, minder omslachtig, bedrijfsproces. Waarbij bovendien minder mensen nodig zijn om allerlei toegangscontroles uit te voeren. Meer veiligheid en meer gemak, kortom, met een beperkter beslag op de personele capaciteit. Een uitkomst voor allerlei bedrijven, zeker voor bedrijven die hun Food Defense-plan op een hoger plan willen tillen. 

De praktijk 1: toegang via pincode met prime WebAccess 

De Prins geeft een voorbeeld uit zijn praktijk. Het betrof een groot bedrijf waarvan de toegang was beveiligd met een slagboom die handmatig werd bediend. In overleg met het bedrijf is hij gekomen met een veel betere manier om de toegangscontrole uit te voeren, waarbij de beveiligingssoftware prime WebAccess van primion Benelux een centrale rol speelt. Aan de slagboom is een knop met een printer gemonteerd. Zodra een bezoeker deze indrukt, wordt in prime WebAccess een pincode gegenereerd en wordt een ticket geprint zodat de bezoeker zijn pincode weet. Als hij vervolgens die pincode intikt, gaat de slagboom open. Zonder dat binnen het bedrijf al bekend is wie zich heeft aangemeld, het is alleen bekend dat iemand met een bepaalde pincode in aantocht is.  

De pincode geeft bovendien alleen toestemming om het terrein op te rijden; hij kan niet zomaar, zonder toestemming, weer wegrijden. Daarvoor moet de persoon in kwestie zich aanmelden bij de receptie, en zichzelf bekend maken en - als het een toeleverancier betreft - zijn vrachtdocumenten laten inzien. Degene die daartoe bevoegd is bij de receptie houdt zijn badge tegen de badgelezer die daar staat, waarna de bezoeker even tijd heeft om zijn pincode in te tikken. "Op deze manier wordt de bezoeker gevalideerd, en krijgt hij toestemming om na gedane zaken te vertrekken. En als de bezoeker eenmaal inderdaad naar buiten is gegaan, wordt de pincode automatisch ongeldig verklaard, zodat hij de code niet kan door geven of opnieuw gebruiken." 

De praktijk 2: identificatie van bezoekers met prime Visit  

Nog een voorbeeld, waarbij in overleg met de klant tot een iets andere aanpak om de beveiliging te verbeteren werd gekozen. Het ging om een bedrijf dat van elke vrachtwagenchauffeur die een lading kwam brengen de naam wilde weten en vastleggen in het bezoekersregistratiesysteem. En dan bij voorkeur voordat zo'n chauffeur het terrein op kwam rijden, om hem direct toegang te kunnen verlenen, zonder oponthoud door allerlei administratieve plichtplegingen. Heel lastig, aangezien transportbedrijven wel lang van tevoren duidelijk kunnen aangeven wanneer een lading zal worden verzonden, maar pas op het laatste moment weten wie de chauffeur wordt.  

De Prins en het bedrijf kwamen tot een slimme oplossing, met behulp van prime Visit van primion Benelux. prime Visit stuurt op basis van gegevens uit het ERP-systeem over een transport een referentiecode naar het transportbedrijf. Zodra bekend is wie de chauffeur wordt, krijgt hij diezelfde code. Wanneer hij zich aanmeldt bij primion Benelux, kan hij die code gebruiken om een document te printen met zowel die transportgegevens als zijn naam.  

Op datzelfde document staat bovendien een barcode, waaruit de transportgegevens kunnen worden afgelezen door een scanner. Dat gebeurt bij dit bedrijf bij een weegbrug. "Kortom, zo wordt het transport gekoppeld aan de bezoeker. En - bij de weegbrug - ook nog aan het gewicht, zodat kan worden gecontroleerd of die overeenkomt met de bestelling." In dit geval leidt de toegenomen veiligheid dus niet alleen tot een hogere efficiency, maar ook tot een grotere zekerheid dat toeleveranciers de juiste spullen aanleveren - en vormt de toegenomen veiligheid dus ook een bijdrage aan een betere bedrijfsvoering.  

Wil je ook meer weten over primion Benelux en de ondersteuning die wij kunnen bieden binnen jullie organisatie? Neem dan gemakkelijk contact met ons op.

to top
close