De veiligheid in uw bedrijf optimaliseren: toegangscontrole is cruciaal

Als werkgever hebt u niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de plicht om de veiligheid in uw bedrijf te bewaken. Veiligheid is essentieel om uw medewerkers te beschermen én om diefstal van materiaal of bedrijfsinformatie te verhinderen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor toegangscontrole. Een woordje uitleg.

De vele aspecten van veiligheid in uw bedrijf

In België zijn werkgevers verplicht om over de veiligheid van hun werknemers te waken. Daarnaast wilt u natuurlijk uw bedrijfseigendommen veiligstellen. Veiligheid is dan ook een begrip dat heel wat verschillende facetten omvat. Een cruciaal aspect is het weren van ‘ongewenste’ personen die de veiligheid in uw bedrijf in gevaar zouden kunnen brengen. U moet hen efficiënt de toegang tot uw bedrijfsgebouwen (of tot bepaalde zones of lokalen) kunnen ontzeggen.

Efficiënte toegangscontrole is een must

Als u toegangscontrole efficiënt wil organiseren hebt u nood aan een flexibel systeem op maat. U moet de toegang tot de bedrijfssite of kantoren kunnen reglementeren en beheren, zonder dat uw controles al te veel in het oog springen of dat ze uw medewerkers hinderen. Hiervoor is gespecialiseerde software onontbeerlijk. Met een adequaat systeem behoudt u het overzicht en past u snel en makkelijk de toegangsrechten aan.

Kies de juiste software

Bij primion Benelux kunt u terecht voor de allernieuwste software voor een gecontroleerde toegang tot uw bedrijfsgebouwen. U houdt de klok rond toezicht en beheert makkelijk toegangsrechten voor onder meer deuren, liften en draaihekken. Het systeem werkt met gebruikersvriendelijke kaartlezers en badges omvat ook een controlekamerapplicatie. Bij onregelmatigheden krijgt u onmiddellijk een bericht.

Onze oplossing biedt tal van opties en mogelijkheden, zodat u het systeem perfect kunt afstemmen op de noden in uw bedrijf. Bovendien is het eenvoudig uit te breiden en kunt u achteraf makkelijk nieuwe deuren toevoegen.

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

to top
close