Cyclisch plannen met prime Plan

Cyclisch plannen is de eenvoudigste manier om je personeel in te plannen. Toch is het soms nodig om af te wijken van je vaste planning. Daarom biedt onze oplossing prime Plan ook hier heel wat voordelen. We zetten alles even op een rijtje.

Wat is cyclisch plannen?

Cyclisch plannen betekent dat de planning van je medewerkers volgens een vast patroon verloopt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de afwissing tussen ochtendshift en middagshift in industriële omgevingen. Maar ook bij variabele roostering kan een basis met cyclische planning een meerwaarde zijn. Zelfs als er bij variabele roostering nog heel wat verschuivingen nodig zijn, geeft starten met een ‘vaste basis’ zowel de planner als de medewerkers een houvast.

Een groot voordeel van cyclisch plannen is dat het duidelijkheid geeft op de lange termijn. Een goed gekozen cyclisch patroon zorgt voor evenwicht en houdt rekening met de gemaakte afspraken, zoals de verdelingen vroeg/laat, het aantal werkende weekends, … Met deze basis kan de planner makkelijk wijzigingen in de planning aanbrengen om zo rekening te houden met afwezigheden en andere wensen.

Als planner heb je op de lange termijn een duidelijk beeld van het aantal beschikbare ‘uren’ zodat je, ruim voor je echt gaat inplannen, op zoek kan naar extra werkkrachten. Door de ingestelde bezettingseisen kan je ook zeer goed inschatten of een vakantieaanvraag voor een bepaalde periode nog past. Je ziet als planner niet alleen deze afwezigheidsaanvraag, maar ook de ‘normale’ aanwezigheden.

Cyclisch plannen met prime Plan

prime Plan is de software voor personeelsplanning van Primion Benelux. Met deze oplossing kun je jouw medewerkers makkelijk inplannen.

Met prime Plan wordt een cyclische planning meer dan een jaar vooraf uitgerold. Medewerkers krijgen zo ruim op voorhand zicht op hun werkweekends. Planners kunnen, lang voordat ze de planning moeten opmaken, de bezetting voor bepaalde periodes al in de gaten houden. Een win-win voor jouw organisatie.

Startend van een cyclische planning, kun je als planner toch heel eenvoudig afwijken van deze vaste planning. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je:

·        personeel moet uitlenen aan een andere afdeling
·        wisselingen moet doorvoeren omwille van ziekte of verlof
·        overuren moet opvangen
·        …

Makkelijk bijsturen

Zodra je start met het opmaken van de planning heb kun je uiteraard de planning nog aanpassen om zo de bezettingseisen en de reële inplanning op elkaar af te stemmen. Bijsturen verloopt makkelijker, dan wanneer je telkens opnieuw zou starten met een leeg blad.

Ook bij een langdurige afwezigheid van een medewerker kun je via prime Plan makkelijk voor meerdere weken ander personeel inplannen. Heel handig om ruim op voorhand een beeld te krijgen van onder meer shiften en de workload.

Ook voor jou?

Werkt jouw bedrijf ook met een cyclische planning of heb je interesse om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan gerust contact met ons op.

We geven je graag meer info over hoe je ze kunt optimaliseren.

to top
close