Alles wat je moet weten over het individueel opleidingsrecht

Sinds 2023 is de nieuwe arbeidsdeal in België van kracht waar tal van nieuwe rechten en wetten in verwerkt zijn, waaronder het recht op deconnectie, de werkweek van 4 dagen en het individueel opleidingsrecht. Het individueel opleidingsrecht en bijhorende opleidingsplan vereisen een aantal aanpassingen in de werking van veel Hrm-afdelingen aangezien er enkele verplichtingen zijn om zaken te registreren. Hieronder gaan we dieper in op het opleidingsrecht, welke opleidingen eronder vallen en de bijhorende verplichte registraties die je moet maken.

Wat is het individueel opleidingsrecht?

Het individueel opleidingsrecht is een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de Arbeidsdeal. Dit betekent dat elke werknemer in België nu het recht heeft op een aantal opleidingsdagen per jaar. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de groei van de economie. Door werknemers de mogelijkheid te bieden om zich verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren, kunnen zij beter presteren op hun werk en bijdragen aan de groei van hun bedrijf.

Op hoeveel opleidingsdagen heb je recht?

Het aantal opleidingsdagen waarop je recht hebt, is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de CAO waarin je te werk bent gesteld.

  • Stel je minder dan 10 werknemers tewerk, dan is er geen wettelijke verplichting.
  • Stel je minimaal 10 en minder dan 20 werknemers tewerk, dan ben je verplicht van minimaal 1 dag per jaar te voorzien voor een voltijdse werknemer.
  • Stel je meer dan 20 werknemers tewerk, dan ben je verplicht van minimaal 5 dagen te voorzien voor elke voltijdse werknemer.

Wat met ongebruikte opleidingsdagen?

Het resterende aantal opleidingsdagen wordt aan het einde van elk jaar overgedragen naar het volgende jaar, zonder dat dit ten koste gaat van het opleidingsbudget van de werknemer voor dat jaar. Het doel is om in een periode van vijf jaar, vanaf 2024, gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar te behalen. Na elke vijfjarige cyclus wordt het aantal opleidingsdagen echter onverbiddelijk teruggezet naar nul.

De verplichte registratie van opleidingsdagen

Opleidingen registreren is een verplichting en dien je op verschillende manieren te doen. Allereerst is er de interne registratie via een individuele opleidingsrekening in het bedrijf. Om de individuele opleidingsrekening adequaat te kunnen bijhouden, dient er een registratie te zijn met ten minste de volgende gegevens: persoonlijke informatie van de werknemer, waaronder naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres en rijksregisternummer; het arbeidsregime waarin de werknemer werkzaam is; het paritaire comité of subcomité dat bevoegd is; het aantal opleidingsdagen waarover de werknemer per jaar beschikt; het aantal dagen dat de werknemer al heeft gevolgd en het aantal dagen dat nog overblijft of kan worden overgedragen naar het volgende jaar; en het groeipad waarbinnen het vastgestelde aantal opleidingsdagen bereikt moet worden. 

Deze informatie dient zowel op papier als elektronisch te worden bijgehouden in het persoonlijke dossier van de werknemer, dat wordt beheerd door de personeelsdienst. De werkgever is verplicht om elke werknemer op de hoogte te stellen van de individuele opleidingsrekening en om minstens één keer per jaar het saldo van het opleidingskrediet te communiceren.

De werknemer heeft te allen tijde het recht om zijn rekening te raadplegen en eventuele fouten te corrigeren. Onze tijdregistratiesoftware heeft een module die het digitale luik voorhanden neemt en meteen de nodige zaken voorziet voor een adequate opvolging. Elk jaar kan er een automatische berekening plaatsvinden met het recht op opleidingsdagen en waarbij rekening gehouden wordt met deeltijdse werknemers. Er zijn rapporten voorzien in prime Time om een overzicht te geven van de opleidingsdagen.

Daarnaast lanceert de overheid in april een portaal waar de werkgever verplicht is de opleidingen te registreren.

Welke opleidingen mag je volgen?

De opleidingen die in aanmerking komen voor de opleidingsdagen zijn niet expliciet benoemd in de wet. Alleen de begrippen 'formele opleiding' en 'informele opleiding' zijn gedefinieerd, die vergelijkbaar zijn met de bestaande begrippen. In principe moeten zowel formele opleidingen (zoals opleidingen in het kader van educatief verlof) als informele opleidingen (zoals het bijwonen van conferenties voor leerdoeleinden) worden overwogen. De werkgever moet deze opleidingen blijven opnemen in de sociale balans. De werknemer kan de opleiding volgen tijdens zijn normale werkuren of daarbuiten. In het laatste geval heeft de werknemer recht op betaling van het normale loon voor de duur van de opleiding, zonder overwerkvergoeding.

to top
close